24
Matti Liimatainen
Synt. / Maa
2003 Suomi
Vaajakoskella kausina 2022
Edelliset seurat Savon Pallo, MP