FCV:lle uusi valmennuspäällikkö

FCV:ssä aloittaa uusi valmennuspäällikkö Isaac Hamdi

Isaac tuo kokemusta seuraamme maalikaupalla

ensijaisesti Isaacin tehtäviksi seurassa tulee olemaan

  • Valmennuspäällikkö toimii kaikkien ikäryhmien kokonaisvaltaisena valmennuksen toteuttajana, suunnittelijana
  • Valmennuspäällikkö johtaa ikäluokkien valmentajien neuvonpidot, laatii valmentajien täydennyskoulutusohjelmat sekä huolehtii seuran valmentajakerhon toiminnasta ja jatkuvasta opastuksesta ja käytännön ohjauksesta.
  • Valmennuspäällikkö kehittää ja valvoo seuran nappula- ja junioritoiminnan valmennukselliset ja pelilliset linjaukset.
  • Valmennuspäällikkö organisoi eri ikäluokkien valmentajien yhteistyötä.
  • Valmennuspäällikkö päättää ja on vastuullinen seuran pelaajien siirtymisestä/lainaamisesta ikäluokasta/joukkueesta toiseen.
  • Valmennuspäällikkö luo kontakteja muihin seuroihin paikallisesti sekä valtakunnallisesti

Yhteystiedot

Isaac Hamdi

isaac.hamdi@fcvaajakoski.com

040 7578324