FC Vaajakoski ry:n syyskokous 14.12.

‍‍Tervetuloa FC Vaajakoski ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen Vaajakosken liikuntahallin kokoustilaan maanantaina 14.12 klo 18 alkaen. Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä. Etänä osallistuvien tulee ilmoittaa osallistumisestaan 14.12 klo 14 mennessä osoitteeseen puheenjohtaja@fcvaajakoski.com.

Kokouksen esityslista:
1. Avataan kokous
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat
3. Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Päätetään mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena
6. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
7. Vahvistetaan liittymis-, jäsen-, ainais- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
9. Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja
10. Valitaan johtokunnan muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
11. Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja
12. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä
13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
14. Päätetään kokous